Ariel – Israelista suomeksi

Israelin politiikka, puolustus ja yhteiskunta – faktoja, taustoja ja analyyseja suomeksi. ISSN 2342-8449

Suomen tuki palestiinalaisten vihakoulutukselle selvitettävänä [Op-Ed]

Ilta-Sanomat julkaisi 19.4.2018 laajan artikkelin otsikolla ”Tukeeko Suomi jihad-opetusta?” Palestiinalaishallinnon oppikirjojen sisältämästä vihakoulutuksesta jota Suomi suoraan tai epäsuorasti on tukenut ja tukee edelleen Palestiina maaohjelmansa puitteissa. Kyseisen tuen käyttö ja oppikirjat ovat nyt Suomenkin ulkoministeriön selvittelyn alla eduskunnassa tehdyn kysymyksen johdosta. Norja, Tanska ja Yhdysvallat ovat jo jäädyttäneet terroristiseen toimintaan ohjautuneita avustusrahoja, ainakin Britanniassa ja Ranskassa asia on harkinnassa.

Suomi on vuosikausia painottanut opetussektoria, kuitenkin PMW:n (Palestinian Media Watch) raportin löydöksien mukaan mm historian oppimateriaaleissa löytyi viisi asenteelliseksi luonnehdittavaa teemaa nimittäin: 1. Juutalaisjengien suorittama Palestiinan varkaus. 2. Juutalaisen valtion olemassaolon kieltäminen. 3.Israelin perustaminen seurauksena kolonialistisista päämääristä. 4. Israelin valtion kuvaaminen demoniseksi. 5. Oikeus saavutetaan vasta, kun Israelia ei ole enää olemassa.

Oppikirjojen viestiä täydennetään varsinkin Gazassa Suomen tukemilla lasten kesäleireillä joiden yhteydessä Hamas antaa lapsille aseellista sotilaskoulutusta.

Arabimaailma

Koulukirjojen asenteista juutalaisia, Israelia ja rauhaa kohtaan

The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center julkaisi 28.12.2017 uusimman raporttinsa Palestiinalaishallinnon koulukirjoista ja niiden asenteista juutalaisia, Israelia ja rauhaa kohtaan [Schoolbooks of the Palestinian Authority (PA): The Attitude to the Jews, to Israel and to Peace ]. Laaja (263 sivua) selvitys tutki Palestiinalaishallinnon alaisissa kouluissa käytettäviä oppikirjoja viimeisen neljän vuoden ajalta ja sen mukaan Palestiinalaishallinnon oppikirjojen asenne juutalaisia, Israelia ja rauhaa kohtaan perustuu kolmelle perusperiaatteelle: de-legitimisaatiolle, demonisoinnille ja väkivaltaiseen taisteluun indoktrinaatiolle. Sen sijaa rauhanpyrkimykset ja rinnakkaiselo Israelin naapurina loistivat poissaolollaan.

Sen ohella että juutalaiset pyyhitään oppikirjoissa pois Palestiinan historiasta myös yksi Palestiinan brittimandaatin kolmesta virallisesta kielestä pyritään poistamaan historiasta. Esimerkiksi oppikirjaan kuvatusta brittimandaatin postimerkistä on pyyhitty heprea pois, vertailun vuoksi oppikirjasivun oikealla puolella alkuperäinen postimerkki.

Tiivistetysti Palestiinalaishallinnon oppikirjat valmistelevat oppilaita älyllisesti ja asenteellisesti Israelin ja juutalaisten likvidointiin. Huolestuttavaa on myös se, että YK –virasto UNRWA sallii hallinnoimissaan palestiinalaiskouluissa jihadin opetuksen kouluissaan silloinkin kun tämä taistelu on tarkoitus käydä Israelin kansainvälisesti tunnustettujen 1967 edeltäneiden rajojen sisällä.

Esimerkki matematiikan kirjasta jossa kysytään Palestiinaa ympäröiviä arabimaita, Palestiinalla ymmärretään aluetta Jordanjoesta Välimereen ilman Israelia.

Gazassa vihakoulutus ei rajoitu vain oppikirjoihin vaan vihanpurulle tarjotaan myös konkreettisia työvälineitä, joihin vihanhallinta puolestaan ei kuulu. Kesäleireillä vihakoulutuksen suuntautuu selkeästi israelilaisia vastaan ja leireillä myös opetetaan miten tämän vihan myös tehokkaimmalla väkivaltaisella tavalla voi käytännössä purkaa toimintana.

Sekä koulukirjat että niitä tukeva muu toiminta kiteytyy käsitteisiin jihad, marttyyriys ja kosto ja tämä luo sukupolvien mittaisen haasteen palestiinalaisten rauhanomaiselle rinnakkaiselolle Israelin ja israelilaisten kanssa.

Kesäleirit

Hamas on UNRWAn ja Suomenkin tuella muuttanut Gazan kaistan valtavaksi jihadistisoturien sotilaskoulutusleiriksi, joihin on osallistunut n. 17 000 iältään 15-21 vuotiasta palestiinalaispoikaa. Koulutus sisältää erilaisten aseiden ja räjähteiden käsittelyä ja motivointia Israelin eliminoimiseen. Vuoden 2015 leirin valmistujaisjuhlassa Hamasin perustajajäseniin kuuluva Mahmoud Zahar totesi osan pojista koulutetun ampumaan raketteja Israeliin lisäten ”vapautuksen” tarkoittavan Israelin tuhoamista ja korvaamista islamilaisella valtiolla.

Kansainvälisen yhteisön rooli lapsisotilaiden koulutuksessa on liki käänteinen tavoitteisiinsa nähden. YK-virasto UNRWA:n toiminta erityisesti Gazassa on herättänyt Israelissa kritiikkiä, sillä sen tukemilla lasten kesäleireillä pienille lapsille opetetaan radikalismin ohella sotaleikkejä ja aseitten käsittelyä. David Bedein, Center for Near East Policy Research –tutkimuslaitoksen päällikön, mukaan UNRWA:n koulut muokkaavat lapsista Gazan ”siviiliarmeijaa.” Tutkimuslaitos huomauttaa UNRWA:n omilla nettisivuillaan toteavan opetussuunnitelmien olevan Hamasin päättämiä ja että sotilaskoulutus on osa opetussuunnitelmaa.

Kesäleirin harjoite: IDF:n vartiopaikan valtaus

Suomi on yksi päärahoittajia YK:n alaisen UNRWA:n kesäleireillä, jotka valmentavat palestiinalaislapsia sotaan Israelia vastaan. Vuoden 2013 Summer fun weeks- leirit Gazassa saivat suomalaisten verovaroja kaksi miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Länsirannalla Balatan pakolaisleirissä sotaan kiihottavat lastenleirit järjestettiin UNRWA:n ylläpitämissä kouluissa, joita Suomi on tukenut 4-5 miljoonalla eurolla vuosittain järjestön yleiskassan kautta. Tavanomaisten leiriaktiviteettien ohella ohjelmassa korostuivat sotilaallinen koulutus ja ideologinen indoktrinaatio.

Harjoite: Israelilaissotilaan kaappaus ja kuljetus Gazaan

Kesäleirin harjoite: Israelilaissotilaan kaappaus ja kuljetus Gazaan

 

Suomi rahoittaa vihakoulutuksen ohella muutakin Israelin vastaista toimintaa

Revealed, how UK aid funds TERRORISTS: After yet more budget cuts, another £12bn of your taxes are being splurged on foreign hand-outs for militants, killers, Palestinian palaces and jobs that don’t exist.” (Dailymail)

Suomen rahoitus Israelin osin hallinnoimille palestiinalaisalueille kulkee pääosin Ulkoministeriön ns. maaohjelman Country Strategy for Development Cooperation, Occupied Palestinian Territory 2016 – 2019 (jo tämän virallisen ohjelman otsikko ottaa kantaa)kautta. Tämän ohella on lukuisia maaohjelman ulkopuolisia aktiviteetteja, jolloin rahoituksen seuranta monimutkaistuu. Näitä ovat mm lukuisat YK:n järjestöt (UNRWA, UNESCO, …), Maailmanpankin ohjelmat, ministeriön yleistuki mm humanitaarisiin hankkeisiin, paikallisen yhteistyön määräraha (PYM) jne. ja luonnollisesti on myös muiden instituutioiden (kuten Kirkon ulkomaanapu) tuki Palestiinalaishallinnolle ja Hamasille. 

Tapporaha aka PA sosiaaliohjelma/stipendi

Suomi rahoittaa Länsirannan palestiinalaisorganisaatioita kuten esimerkiksi Palestinian Center for Peace and Democracy (PCPD) -järjestöä joka kannattaa ja promovoi anti-Israel BDS (boycotts, divestments and sanctions) -kampanjoita. Usein Suomen julkinen rahoitus ohjataan mm kirkon kautta kuten vaikkapa EAPPI ohjelmaan (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel). EAPPI promovoi  BDS:n ohella myös juutalaisten historiallisten yhteyksien Israeliin kieltämistä sekä rationalisoi, oikeuttaa ja marginalisoi terrorismia kutsuen sitä lailliseksi vastarinnaksi.  Suomen ulkoministeriön yksi partnereista Lähi-idässä on Suomen Lähetysseura joka puolestaan on edelleen jakanut tukea mm Hamasin hallinnoimaan Gazaan Norjan kirkon ja ACT alliancen kautta (aktiivinen BDS promoottori). “The Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) oli (lakkautettu pari vuotta sitten) ensimmäisiä israelilaisjärjestöjä edistämässä BDS -kampanjointia ja ICAHD-Finland puolestaan on saanut rahoitusta mm Suomen opetusministeriöltä ohjelmiensa toteutukseen mm Gazassa.  Ulkoministeriö puolestaan on rahoittanut järjestön kommunikaatio -hankkeita.

Yhden tunnelin ”anatomiaa”.

Edellisen [2014] Gazan konfliktin aikana UNRWAn kouluja käytettiin tukikohtina sekä aseitten ja rakettien varastoina. Asian tultua julkiseksi Hamas haki aseet pois kouluista ja klinikoilta, joista löydettiin myös useita hyökkäystunneleitten suuaukkoja. Mm Kanada lopetti UNRWA:n tukemisen jo vuonna 2010, koska järjestön kautta annettujen avustusrahojen käytön valvominen osoittautui vaikeaksi.

Suomen valtion tukiessa Palestiinalaishallinnon budjetin joitakin momentteja voi PA käyttää näin säästyviä varoja muihin kohteisiin kuten vaikkapa tapporahojen maksamiseen israelilaisista sosiaaliohjelmansa kautta. (Ks esim.Suomikin maksaa tapporahaa palestiinalaisille).

Epilogi

Vihakoulutus ja sitä tukeva elinympäristö haittaa mitä tahansa mahdollisia rauhanpyrkimyksiä sillä väestölle syötetty yksipuolinen näkemys historiasta ja ”viholliskuva” tekevät Palestiinalaishallinnon poliittiselle vaikeaksi hyväksyä Israelin mahdolliset ehkä kitkerätkin kompromissit pysyvämmän rauhantilan saavuttamiseksi.

Vihakoulutusta

Kun Suomessa nyt selvitetään kehitysrahojen käyttöä ei mielestäni riitä keskittyminen vain oppikirjoihin, oppimateriaali ja jopa sen käyttö on vain osa Suomen Israelin vastaisen toiminnan rahoitusta. Sisäinen selvitys johtaa helposti valkopesuun eli oman toiminnan oikeutukseen, toisaalta tukien monimuotoisuuden ja -kanavaisuuden takia selvitys tulisi sen kattavuuden parantamiseksi tehdä myös vastaanottajapäästä lukien eli tutkia hankekohtainen rahoitus kentällä.

Odottaisin selvitettävän oppikirjojen ohella Suomen valtion suoran ja välillisen rahoituksen Israelin vastaiselle politikalle yleisesti ja erityisesti tuen vihakoulutukselle, Israelin vastaiselle terrorismille ja terrorismin palkitsemiselle vaikkapa juutalaisista maksettavien tapporahojen muodossa. Kattavan selvityksen jälkeen on hyvä pohtia onko toteutettu hyväksyttävää politiikkaa vai tulisiko sitä tarkistaa mm leikkaamalla tuet Palestiinalaishallinnolle, UNRWAlle sekä muille terrorismia tukeville yhteisöille.

 

Aiemmin aiheesta:

Palestiinalaisille vihakoulutusta rauhankasvatuksen sijaan

Historianäkemyksen vankina

Hamasin kesäleirin ”rauhankasvatusta”

Lasten vihakoulutus jatkuu Gazassa

YK:n tukema lapsisotilaiden [viha]koulutus Gazassa uhkaa supistua

Erilaiset nukkeleikit

Hamasin terrorileirit nuorisolle

Länsivallat rahoittavat edelleen palestiinalaisterrorismi

Miksi Suomi rahoittaa Israelin vastaista politiikkaa

Suomikin maksaa tapporahaa palestiinalaisille

10 comments on “Suomen tuki palestiinalaisten vihakoulutukselle selvitettävänä [Op-Ed]

 1. Katri Pouri
  20/04/2018

  Kiitokset Ilta-Sanomat. Vihdoinkin suomalaisille kerrotaan totuutta. Vihakoulutus ei ole missään mielessä laadukasta opetusta, jota Ulkoministeriömme kauniin sanoin tiedottaa jakavansa Gazan lapsille. Samalla kun Suomessa tänä itsenäisyysvuonna käydään läpi kansalaissotiemme vihaa, samaan aikaanko me levitämme vihaa Lähi-Idässä? Loppukoon heti tämä vihan lietsonta!

  Liked by 1 henkilö

 2. Jorma Kovanen
  20/04/2018

  IS:n uutisessa ulkoministeriön virkailija väittää, että Impact-se -järjestö on puolueellinen. Tästä voikin jo päätellä, mikä on Suomen valtion ja hallituksen virallinen linja. Se on juutalaisvastaisuus. Todennäköisesti hallituksen selvityksessä ei oppikirjoista tulla löytämään mitään moittimista ja valtion tukea palestiinalaisterroristeille tullaan jopa kasvattamaan.

  Liked by 1 henkilö

 3. Heli Hartikainen
  20/04/2018

  Ulkoministeriön Lähi-Idän osastopäällikkö Lehto-Asikainen mainitsi vastauskirjeessään kyselyyni, että Impact se on saanut kritiikkiä siitä, ettei siellä ole tutkijakoulutuksen saaneita. Ja mainitsi myös, että puolueetonta tutkimusta ollaan järjestämässä. Vastasin hänelle (johon kysymykseen en ole saanut vastausta), että kannattaa katsoa, minkä tasoista porukkaa on IMPACT se:ssä, yliopisto-opettajia, lakimiehiä etc, eli jos on yliopistotason koulutus, osaa kyllä tehdä myös tuon tason tutkimusta eikä vihakoulutuksen huomaaminen vaadi tutkijakoulutusta kun kuka tahansa pystyy sen näkemään oppikirjoista.

  ICAHD Finlandin johtohahmo on Syksy Räsänen, joka on kirjoittanut kirjan Israel Apartheid ja johti Helsingissä Israel Apartheid -viikkoa maaliskuussa. Hän on itse sanonut Tiedekulmassa pitämässään tilaisuudessa, että hän pitää Hamasin toimia Israelia vastaan laillisina. Haloo, eikö tällainen järjestö pidä kieltää SUOMESSA. Hamas on kuitenkin EU:nkin terroristijärjestöjen listalla.

  Tykkää

  • Ari Rusila
   21/04/2018

   Kannattaa myös huomata että IMPACT on vain yksi oppikirjoja selvitellyt taho, esim PMW ja Meir Amit ovat muita ja varsinkin viimemainitun 263 sivuinen on myös melkoisen tuore selvitys asiasta.

   Liked by 1 henkilö

 4. Ari Rusila
  20/04/2018

  Reblogged this on Ari Rusilan Konfliktit.

  Tykkää

 5. Päivitysilmoitus: Palestiinalaisten uudet oppikirjat jopa aiempaa vihamielisempiä | Ariel - Israelista suomeksi

 6. Päivitysilmoitus: Palestiinalaishallinnon oppikirjat EU:n tarkasteluun | Ariel - Israelista suomeksi

 7. Päivitysilmoitus: EU rajoittamassa Palestiinalaishallinnon vihakoulutuksen rahoittamista | Ariel - Israelista suomeksi

 8. Päivitysilmoitus: Verirahoista ja terrorismin ihannoinnista | Ariel - Israelista suomeksi

 9. Päivitysilmoitus: al-Futuwwa sotilaskoulutus Gazan opetusohjelmassa | Ariel - Israelista suomeksi

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Tietoja

This entry was posted on 20/04/2018 by in Ajankohtaista, Op-Ed, Puolustus and tagged , .

Follow me on Twitter

Kirjoita sähköpostiosoitteesi seurataksesi tätä sivustoa ja saadaksesi sähköposti-ilmoituksen sen tapahtumista.

Liity 384 muun seuraajan joukkoon

SEO-Tools von Seitwert | Analyse- & Monitoring Tool

Arkisto

About Author

OmakuvaidfroundAriel Rusila is a blogger and former development project management expert from Finland with a special interest in the Balkan region. His other interests include geopolitics, conflicts and The Great Middle East.

Ariel webpage [ ISSN 2342-8449 ] gives in Finnish language background information about Israeli politics, defence and society excluding religious themes.

Author's main blog is Conflicts By Ari Rusila [aka ex-BalkanBlog] - ISSN 2342-6675 - covers issues of conflicts and regionally the Balkans (esp. Serbia), the Black Sea region and MENA (the greater Middle East and North Africa and esp. Israel) regions as well EurAsia.

Member of

* Anna Lindh Foundation NW
* G.N.S. Press Association & European News Agency
* International Press Card
* EzineArticles Expert Author
* Authors.com
* Peace & Collaborative Development NW
* Take-A-Pen
* Suomi-Israel ry/Jyväskylä
International Solidarity Work (member of board)
* Left Alliance/FIN
* European Left/Agriculture WG

ISSN 2342-8449 / © / CC

Donations via PayPal

Flag Counter

%d bloggaajaa tykkää tästä: