Ariel – Israelista suomeksi

Israelin politiikka, puolustus ja yhteiskunta – faktoja, taustoja ja analyyseja suomeksi. ISSN 2342-8449

Vuosisadan diili vihdoinkin julk! [Op-Ed]

Deal of Century”  eli USAn presidentti Trumpin hallinnon Lähi-itää koskeva kauanodotettu rauhansuunnitelma on viimeinkin julkaistu kokonaisuudessaan.  Virallisesti diili tunnetaan nyt nimellä Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People.”  Jo aiemmin kesäkuussa 2019 julkistettiin Bahrainissa pidetyssä konferenssissa suunnitelman  talousosa  ja nyt siis poliittinenkin osa sai päivänvalon. 

Pääpiirteissään diili on ollut valmis jo yli vuoden mutta sen julkaisua on lykätty useaan otteeseen Israelin poliittisen takalukon vuoksi; jo kolmannet Knessetin vaalit vuoden sisään pidetään maaliskuun alussa.  Tämä Israelin poliittinen tilanne lienee syynä siihen, että ennen julkistusta presidentti Trump esitteli sen sekä Israelin virkaatekevälle pääministeri Netanjaulle että – diplomaattiset protokollat täysin ohittaen – myös oppositiojohtaja Benny Gantzille henkilökohtaisissa tapaamisissa.    

Vuosisadan diili on Valkoisen Talon hallinnon innovatiivinen – out of the box – suunnitelma, joka pohjaa tämän päivän Lähi-idän realiteetteihin korkealentoisten lukkiutuneiden julkilausumien sijaan.  Samalla diili määrittää uudelleen USAn parametrit israelilais-palestiinalaisen konfliktin ratkaisemiseksi.  Voisikin väittää diilin olevan päivitetty reaalipoliittinen versio Oslon prosessin loppuvaiheessa tehdylle nk ”Clinton parameters” tunnetulle viitekehykselle joka viimeiset kaksi vuosikymmentä on ollut Israelin ja Palestiinalaishallinnon välisten neuvottelujen sekä kansainvälisen yhteisön suosimana lähtökohtana.  

 

Vuosisadan diili

[An improved economic situation was]a necessary precondition to resolving what was previously an unsolvable political situation,” (Jared Kushner)

Kuvaa klikkaamalla aukeaa koko suunnitelma (ENG) Valkoisen Talon sivuilta.

180 sivuinen suunnitelma käsittää ”Kahden-valtion” (Israel ja Palestiinan valtio) -ratkaisun, jossa Israel säilyttää liki kaikki Länsirannan asutuksensa, Jerusalemin ja koko Länsirannan turvallisuuskontrollin.  Palestiinan valtion pääkaupunki kuitenkin muodostetaan itäiseen Jerusalemiin Israelin turvamuurin taakse.    

Suunnitelmassa pyritään teiden, siltojen ja tunneleiden avulla pääsemään irti Palestiinalaisten liikkumista haittaavista tarkastuspisteistä.  Edelleen Gaza ja Länsiranta yhdistetään joko 34 km pitkällä katetulla tiellä tai tunnelilla yhtenäisen valtioalueen mahdollistamiseksi. 

Länsirannan israelilaisasutusten vaatiman maa-alueen korvaamiseksi Israel luovuttaa vastikkeeksi alueita Negevistä jotka alueet ovat suurempia kuin tämän päivän Gaza kokonaisuudessaan. 

 

 

Diilin talousosa  muistuttaa Marshall Plania jonka tuella läntisen Euroopan talouksia jälleenrakennettiin Toisen Maailmansodan jälkeen. Tämä talousosa – josta tarkemmin mm kirjoituksessa Trumpin Lähi-itä diili: Talousosa [Op-Ed] –  pyrkii rakentamaan elinvoimaisen ja menestyvän palestiinalaisen yhteiskunnan  $50 miljardin lainoista, tuista ja yksityisistä investoinneista koostuvan kymmenvuotisen tukipaketin avulla. Osa tuesta kanavoituu Jordaniaan, Libanoniin ja Egyptiin, jotka ovat absorboineet vuosikymmeniä palestiinalaispakolaisia. 

Alla eräitä diilin poliittisen osan muita keskeisiä Valkoisen Talon hahmottelemia ajatuksia: 

 

Muutama kriittinen reunamerkintä

Mielestäni diili voisi olla vieläkin parempi mikäli sekä israelilaisten että palestiinalaisten alueita yhdistettäisiin enemmän. Jos Israel yhdistäisi Jerusalemin 12 itäisessä naapurustossa olevien noin 200 000 israelilaisen sekä 300 000 turvamuurin länsipuolella asuvan israelilaisen asutusalueet itseensä jäisi jäljelle ainoastaan noin 90 000 Vihreän linjan ja turvamuurin ulkopuolella asuvaa.  Näiden sijoittaminen turvamuurin sisään ei olisi kohtuuton vaade verrattuna riskeihin joita muurin ulkopuolella asuminen aiheuttaa.  Uhkana on, että alueliitokset voivat osaltaan aiheuttaa Palestiinalaishallinnon sortumisen jolloin palestiinalaisalueet voivat ajautua israelin sotilashallinnon alaisuuteen joka puolestaan voisi johtaa epätoivottuun Yhden-valtion mallin toteutumiseen. 

Näkökulmani mukaan Israelin itäinen raja on puolustettavissa vaikka vain 5-15% Länsirannasta  liitettäisiin Israeliin turvamuurin suojaan.  Em väite on perusteltavissa Israelin asevoimien ja tiedustelun laadullisella ylivoimalla, niiden nopealla reaktiokyvyllä uusien haasteiden edessä, mainittua ylivoimaa ylläpitävällä ja kehittävällä ekosysteemillä.  (Aiheesta enemmän  Israel´s Eastern Border?  )

Kaksi valtiota diilin mukaan. Lähde: The White House

Toinen kriittinen kommenttini koskee ns Triangeli -alueen mahdollista luovutusta Palestiinan valtiolle.  Kyseisen Haifasta kaakkoon sijaitsevan alueen 14 kaupungissa asuu 260 000 Israelin arabia joista valtaosa identifioituu palestiinalaisiksi.  Alueen asukkaiden ylivoimainen enemmistö on kuitenkin eri mittauksissa halunnut pysyä edelleen Israelin valtiossa uuden Palestiinalaisvaltion sijaan.  Koko idea on mahdollisesti pantu suunnitelmaan vain koska Yisrael Beytenu -puolueen johtaja Avigdor Liberman on sitä esittänyt vahvistaakseen Israelin olemusta juutalaisvaltiona. 

sinai option by Ari RusilaKolmas kriittinen näkemykseni koskee Israelin Negevistä tehtäväksi suunniteltuja alueluovutuksia gazalaisten käyttöön teollisuuden, maatalouden ja asutusten käyttöön. Mielestäni luovutettaviksi suunnitellut alueet ovat liiaksi Gazasta eristäytyneitä ja muutoinkin sijainniltaan keinotekoisia. 

Omasta mielestäni paljon parempi ratkaisu olisi ns. Sinai Option toteuttaminen.  Kyseessä on Egyptin jo vuodesta 1956 esittämä ja sen jälkeen usein toistettu aloite jossa Egypti luovuttaisi 1000-1600 neliökilometrin välittömästi Gazaan liittyvän merenranta-alueen Gazalle/Palestiinalaisvaltiolle.  Viimeksi vuonna 2014 Egyptin presidentti el-Sisi tarjosi tätä maa-aluetta PA:n presidentti Abbasille vuoden 1967- rajejen palautusvaatimuksista luopumiseksi ja Palestiinalaisvaltion perustamiseksi.  Abbas torjui aloitteen.   Tämä aloite olisi nähdäkseni kaikkein paras niin Egyptille, Israelille kuin gazalaisillekin. (Tästä enemmän kirjoituksessa  Siinai optio jälleen ratkaisuksi )

 

 

Onko diili poliittisesti toteutettavissa?

Every Time Palestinians Say ‘No,’ They Lose (Bret Stephens)

Palestiinalaishallinnon johdolle on esitetty kolmeen kertaan hyväksyttäväksi konfliktin päättävää sopimusta  – kerran YK:n toimesta (1947) ja kahdesti Israelin taholta (2000, 2008). Kaikkina kertoina Palestiinalaishallinnon johto on hylännyt rauhanaloitteet Israelin ne hyväksyessä joka kerta. Koska Israel on tehnyt aiemmin merkittäviä myönnytyksiä tehdäkseen rauhansopimukset  Egyptin ja Jordanian kanssa on oletettavaa sen tekevän niitä myös Palestiinalaishallinnon kanssa pohjautuen nyt Valkoisen Talon aloitteeseen ja mahdollisiin neuvotteluihin Palestiinalaishallinnon kanssa.   

Israelissa monet Likud -puolueen kuin myös oikeistopuolueiden ministerit vastustavat Trumpin aloitetta sen sisältäessä maininnan Palestiinalaisvaltiosta. Käsittääkseni kuitenkin merkittävä enemmistö keskusta-oikeistolaisista poliittisista puolueista samoin kuin keskusta-vasemmistolaiset puolueet kannattavat nyt esitettyä aloitetta ja Palestiinalaisvaltion perustamista, noin 80%:n Länsirannan alueen luovuttamista Palestiinan valtiolle ja sen pääkaupungin perustamista Jerusalemin itäosiin turvamuurin taakse. Käsittääkseni keskustalainen enemmistö niin vasemmalla kuin oikealla on valmis asioista neuvottelemaan Palestiinalaishallinnon kanssa.

Palestiinalaishallinto on kieltäytynyt hyväksymästä Valkoisen Talon aloitetta jo ennen sen julkistamista.  Hallinto myös organisoi mielenilmauksia diilin julkistuksen jälkeen.  Nämä protestit jäivät kuitenkin suhteellisen vaatimattomiksi eivätkä ole millään muotoa verrannollisia vaikkapa aiempaa Camp Davidin sovintoesitystä v. 2000 seuranneeseen toiseen Intifadaan. En pitäisi lainkaan mahdottomana etteikö diilin talousosan lupaama palestiinalaisten elinolojen ja työllisyyden paraneminen ja vapaampi liikkuvuus houkuttelisi erityisesti nuorempia ikäluokkia vaatimaan neuvotteluja ja myönteisen kehitystyön aloittamista.

Alueellisesti tilanne on nyt otollisempi diilille kuin aiemmin koska useat arabivaltiot ovat lähentyneet niin USAta kuin Israeliakin yhteisen Iranista tulevan uhan edessä.  Tämä luo hyvää pohjaa alueellisen ratkaisun etsimiselle ja myös diilin talousosan toteutukselle. 

 

Moderni uusi Qalandiya Crossing ylityspaikka: paikan läpäisy vie nykyisin palestiinalaisilta vain muutaman minuutin kun se aiemmin vei tunteja. Lähde: COGAT

 

Näkemykseni

Every Time Palestinians Say ‘No,’ They Lose (Bret Stephens)

Israel ja Palestiinalaishallinto ovat neuvotelleet yli kaksi vuosikymmentä Kahden-valtion malliin pohjaavasta ratkaisusta;  ratkaisuun johtava vanha tiekartta on kuitenkin osoittautunut umpikujaksi. Tuloksettomien neuvottelujen aikana tilanne Länsirannalla on yhä enemmän ajautunut kohden Yhden-valtion -mallia jota tuskin kumpikaan osapuolista toivoo.  Vuosisadan diili voi hyvinkin johtaa Kahden-valtion mallin toteutumiseen koska tiekartta on nyt täysin uusi kun alueelliset ja taloudelliset tekijät nyt suosivat sopimukseen pääsyä.  

Ero aiempiin aloitteisiin on nyt siinäkin, että aiemmin useimmat sensitiiviset asiat on jätetty tulevien israelilaisten ja palestiinalaisten keskinäisten neuvottelujen varaan.  Nyt tämän sijaan Trumpin hallinto esittää visionsa lopputulemasta.  Mikään aiempi aloite ei ole sisältänyt niin yksityiskohtaista suunnitelmaa Palestiinan siviiliyhteiskunnan ja talouden kehittämiseksi kuin nyt esitetty diili. 

Mielestäni Presidentti Trumpin hallinnon visio on tähän mennessä vakavin, realistisin ja yksityiskohtaisin suunnitelma mitä koskaan 70-vuotta jatkuneen konfliktin aikana on ratkaisuksi esitetty. Toteutuessaan diili voi tehdä niin israelilaisten ja palestiinalaisten kuin laajemmankin alueen elämän turvallisemmaksi, tulevaisuuteen suuntautuvaksi ja elinvoimaa kasvattavaksi. Minimissäänkin diili luo uuden päivitetyn viitekehyksen mahdollisille Israelin ja Palestiinalaishallinnon neuvotteluille mutta myös Israelin yksipuolisille toimille elleivät neuvottelut ala. Tässä mielessä Vuosisadan diili luo edellytyksiä historiallisen rauhanprosessin aloittamiselle. Parasta diilissä on mielestäni sen pragmatismi ja pohjautuminen nykypäivänä Lähi-idässä vallitsevaan tilanteeseen lukkiutuneisiin asenteisiin pohjautuvien utopioiden sijaan.

Eräitä aiempia aiheeseen liittyviä kv artikkeleitani:

Israel-Palestine Conflict: Regional Approach

New” Idea: Connecting Gaza to Northern Sinai

Israeli-Palestinian Conflict: A Revised Hybrid Model as Solution

Palestinians Put Jordanian Option on the Table

Constructive Unilateralism (II) as Solution to Israeli-Palestinian Conflict

Herzog’s Plan: Security Barrier Around the Major Settlement Blocs of West Bank

Analysis: Resolving The Israeli-Palestinian Conflict

Peacemaking – a Holistic Approach


Kirjoitus ensinnä ilmestynyt suomeksi Ariel verkkojulkaisussa ja on tiivistelmä Conflicts by Ari Rusilablogissa julkaisemastani artikkelistani

One comment on “Vuosisadan diili vihdoinkin julk! [Op-Ed]

  1. Ari Rusila
    10/02/2020

    Reblogged this on Ari Rusilan Konfliktit.

    Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Tietoja

This entry was posted on 10/02/2020 by in Ajankohtaista, Politiikka and tagged .

Follow me on Twitter

Kirjoita sähköpostiosoitteesi seurataksesi tätä sivustoa ja saadaksesi sähköposti-ilmoituksen sen tapahtumista.

Liity 385 muun seuraajan joukkoon

SEO-Tools von Seitwert | Analyse- & Monitoring Tool

Arkisto

About Author

OmakuvaidfroundAriel Rusila is a blogger and former development project management expert from Finland with a special interest in the Balkan region. His other interests include geopolitics, conflicts and The Great Middle East.

Ariel webpage [ ISSN 2342-8449 ] gives in Finnish language background information about Israeli politics, defence and society excluding religious themes.

Author's main blog is Conflicts By Ari Rusila [aka ex-BalkanBlog] - ISSN 2342-6675 - covers issues of conflicts and regionally the Balkans (esp. Serbia), the Black Sea region and MENA (the greater Middle East and North Africa and esp. Israel) regions as well EurAsia.

Member of

* Anna Lindh Foundation NW
* G.N.S. Press Association & European News Agency
* International Press Card
* EzineArticles Expert Author
* Authors.com
* Peace & Collaborative Development NW
* Take-A-Pen
* Suomi-Israel ry/Jyväskylä
International Solidarity Work (member of board)
* Left Alliance/FIN
* European Left/Agriculture WG

ISSN 2342-8449 / © / CC

Donations via PayPal

Flag Counter

%d bloggaajaa tykkää tästä: