Ariel – Israelista suomeksi

Israelin politiikka, puolustus ja yhteiskunta – faktoja, taustoja ja analyyseja suomeksi. ISSN 2342-8449

Miksi Suomi rahoittaa Israelin vastaista politiikkaa

Seminaarialustus Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n kokouksessa 24.3.2018 Bergvikin kartanolla Salossa.

Miksi Suomi rahoittaa Israelin vastaista politiikkaa?

The countries that have given their aid, and we always thank them, are the European Union, which always [gives] consistently and according to what is expected. When we plan the budget we know that the EU will pay.” (PA Prime Minister Rami Hamdallah, 2016)
 

Laajennan otsikkokysymyksen muotoon ”miksi Suomi rahoittaa Israelin vastaista politiikkaa, edistää vihakoulutusta ja jopa välillisesti osallistuu tapporahojen maksuun juutalaisista”.  Koska virallinen vastaus kaikkeen edellä olevaan mitä ilmeisimmin on, ettei Suomi luonnollisestikaan rahoita mitään tällaista toimintaa, lähden liikkeelle siitä miten Suomi rahoittaa Israelin vastaista politiikkaa sisältäen em tekijät ja päätän siihen miten tätä käytäntöä olisi muutettavissa.

Suomen rahoitus Israelin osin hallinnoimille palestiinalaisalueille on periaatteessa helppo selvittää, onhan Ulkoministeriö  verkkosivuillaan julkaissut maaohjelman Country Strategy for Development Cooperation, Occupied Palestinian Territory 2016 – 2019 . 

Jo tämän virallisen ohjelman otsikko ottaa kantaa.  Mielenkiintoinen on myös painopisteasettelu ja toiminta-alue:

This Country Strategy is in line with Finland’s development policy and concentrates on two impact areas:

1) Palestinian children’s right to equitable and quality education enhanced, and

2) strengthened resilience of Palestinians living in vulnerable areas (Area C, Gaza, East Jerusalem).

Suomi on vuosikausia painottanut opetussektoria, kuitenkin PMW:n (Palestinian Media Watch ) raportin löydöksien mukaan mm historian oppimateriaaleissa löytyi viisi asenteelliseksi luonnehdittavaa teemaa nimittäin: 1. Juutalaisjengien suorittama Palestiinan varkaus. 2. Juutalaisen valtion olemassaolon kieltäminen. 3.Israelin perustaminen seurauksena kolonialistisista päämääristä. 4. Israelin valtion kuvaaminen demoniseksi. 5. Oikeus saavutetaan vasta, kun Israelia ei ole enää olemassa.

Suomen suunniteltu tuki on noin 22 miljoonaa euroa vuosina 2016–2019. Kahdenvälisen kehitysyhteistyön lisäksi Suomi rahoittaa paikallisten sekä suomalaisten kansalaisjärjestöjen toteuttamia hankkeita miehitetyllä Palestiinalaisalueella.

EU:n Pegase-mekanismi on ohjelmakokonaisuus, joka koostuu suoran rahallisen tuen komponenteista sekä niitä täydentävistä komission teknisen avun hankkeista. Suoran tuen ohjelman avulla komissio ja muut avunantajat, ml. Suomi, kanavoivat rahaa Palestiinalaishallinnon toistuviin menoihin. Hankkeen tavoitteena on varmistaa tasavertainen pääsy terveydenhuoltoon kaikille palestiinalaisille.  UM:n sivuilta löytämäni rahoituspäätökset olivat vuosilta 2014 ja 2015 eli aivan tuoretta tietoa sivuilta ei saanut.  Erikseen selvitettäessä ilmeni, että vuosina 2008-2018 Suomi on maksanut yhteensä 15 500 519 euroa EU:n Pegase –ohjelmaan.  Osa Suomen rahoista on kanavoitu Palestiinalaishallinnon julkisen sektorin palkkoihin,eläkkeisiin ja sosiaalietuihin osa puolestaan Itä-Jerusalemin sairaalaverkoston tueksi.  Yksi Pegasen alaohjelma kohdentuu Gazaan jonne mm 2012 myönnettiin suoraa tukea 2 m€.

Suomen valtion tukiessa Palestiinalaishallinnon budjetin joitakin momentteja voi PA käyttää näin säästyviä varoja muihin kohteisiin kuten vaikkapa tapporahojen maksamiseen israelilaisista sosiaaliohjelmansa kautta.

 

Maaohjelman ulkopuolisia aktivteetteja

Revealed, how UK aid funds TERRORISTS: After yet more budget cuts, another £12bn of your taxes are being splurged on foreign hand-outs for militants, killers, Palestinian palaces and jobs that don’t exist.” (Dailymail)

Rahoituksen seuranta monimutkaistuu kun pyritään selvittämään maaohjelman ulkopuolisia aktiviteetteja.  Seuraavassa esimerkinomaisia otantoja Suomen tukirahojen kanavoinnista:

 • Suomi rahoittaa Länsirannan palestiinalaisorganisaatioita kuten esimerkiksi Palestinian Center for Peace and Democracy (PCPD) -järjestöä joka kannattaa ja promovoi anti-Israel BDS (boycotts, divestments and sanctions) -kampanjoita. Usein Suomen julkinen rahoitus ohjataan mm kirkon kautta kuten vaikkapa EAPPI ohjelmaan (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel). EAPPI promovoi  BDS:n ohella myös juutalaisten historiallisten yhteyksien Israeliin kieltämistä sekä rationalisoi, oikeuttaa ja marginalisoi terrorismia kutsuen sitä lailliseksi vastarinnaksi. 
 • Suomen ulkoministeriön yksi partnereista Lähi-idässä on Suomen Lähetysseura joka puolestaan on edelleen jakanut tukea mm Hamasin hallinnoimaan Gazaan Norjan kirkon ja ACT alliancen kautta (aktiivinen BDS promoottori).
 • “The Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) oli ensimmäisiä israelilaisjärjestöjä edistämässä BDS -kampanjointia ja ICAHD-Finland puolestaan on saanut rahoitusta mm Suomen opetusministeriöltä ohjelmiensa toteutukseen mm Gazassa.  Ulkoministeriö puolestaan on rahoittanut järjestön kommunikaatio -hankkeita.  
 • Suomen paikallisella suurlähetystöllä Tel Avivissa on ollut käytössään ns. paikallisen yhteistyön määräraha (PYM).  Kyseisen rahan käyttötarkoitus kuvaa hyvin miten paikallista yhteistyötä israelilaisten kanssa katsotaan parhaiten edistettävän.  Ote Suomen suurlähetystön PYM ohjeistuksesta:

Suurlähetystö tukee PYM:llä israelilaisten kansalaisjärjestöjen rajat ylittäviä hankkeita, joiden hyödynsaajia ovat palestiinalaiset Länsirannalla, ml. Itä-Jerusalem ja Gazassa Hankkeiden tulee tukea rauhanprosessia, israelilaisten ja palestiinalaisten dialogia sekä palestiinalaisten ihmisoikeuksia. 

Myös Israelissa on köyhyyttä ja sosiaalisia ongelmia;  näiden parissa työskentelee lukuisia koti- ja ulkomaisia järjestöjä osin vapaaehtoisvoimin paikallisten ja ulkomaisten lahjoitusten turvin.  Tässä mielessä avustettavia kohteita luulisi löytyvän myös Israelista ellei sitten suurlähetystö tulkitse yhden valtion mallin jo toteutuneen ja Länsirannan lukeutuvan jo virallisestikin osaksi Israelin valtiota.

Alla olevassa infograafissa kritiikkiä yhtä avustusta saanutta järjestöä kohtaan:

Ja lisää:

 • Maailmanpankin infrastruktuurihankkeiden yhteisrahasto: Vuonna 2014 Suomen tuki ohjattiin Gazan  vesiverkon kunnostukseen tuen määrän oltua  3,65 miljoonaa euroa vuosina 2015-2016.
 • UNESCOa Suomi rahoittaa yli 1.5 M€ vuodessa jonka viimevuotisten päätösten nojalla voisi kyseenalaistaa.
 • Multilateral Organisation Performance Assessment Network MOPAN perustettiin v. 2002 lahjoittajamaiden verkostoksi.  OECD:n alla oleva organisaatio seuraa monenkeskisten organisaatioiden ( Multilateral Organisations/MOs) toimintaa ja vuosille 2017-18 valittuja seurattuja organisaatioita ovat  ADB, FAO, GEF, GPE, IFAD, IOM, OHCHR, UN Women, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNRWA, WFP, WHO. Suomen osuus sihteeristön kuluista on 110 000 €/vuosi.
 • Tuki Geneven aloitteelle: Hankkeen tavoitteena on vahvistaa julkisuuden tukea Palestiinan ja Israelin väliselle rauhansopimukselle ja siten rohkaista osapuolten johtoa ja suurta yleisöä ottamaan tarvittavat askeleet sopimusta varten. Hankkeen toteuttajana on Geneven aloitteen palestiinalainen osapuoli Palestinian Peace Coalition – Geneva Initiative -kansalaisjärjestö.
 • Tuloksellinen kehitysyhteistyön suunnittelu, seuranta ja arviointi Länsirannalla ja Gazassa. Rahoituspäätös 8.10.2012:200 000 Rahoituskanava: Konsultit
 • UNRoD:in tehtävänä on kerätä ja ylläpitää rekisteriä Israelin rakentaman muurin aiheuttamista vahingoista palestiinalaisille. Mandaattinsa täyttämiseksi UNRoD informoi palestiinalaisia heidän oikeudestaan esittää vahinkovaatimus muurin rakentamisen aiheuttamista vahingoista. Rahoituspäätös 22.10.2013: 200 000 €
 • Suomi voi tukea Palestiinalaisalueita myös ministerin päätöksellä kuten viime vuonna päätös  61,4 miljoonasta eurosta humanitaarista apua perusteina tiedoteotsikossa Afrikan nälänhätä ja Syyrian kriisi.  Avusta 23 miljoonaa euroa Suomi myöntää yleistukena YK- järjestöille, jotka voivat joustavasti ja nopeasti päättää sen kohdentamisesta. Yleistukea saavat YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR), YK:n humanitaarisen avun koordinointiyksikkö (OCHA), kansainvälistä strategiaa katastrofiriskien vähentämiseksi valmisteleva sihteeristö (ISDR), UNRWA) sekä YK:n keskitetty hätäapurahasto (CERF).
 

Esimerkkitapaus 1: UNRWA

UNRWA on Suomelle tärkeä toimija alueella. Esim vuonna 2015 Suomen kokonaisapu järjestölle oli 5,5 miljoonaa euroa, josta 4,5 miljoonaa yleisrahoitusta järjestön perustoimintaan ja loput hätäapua erityisesti Gazan humanitaariseen tilanteeseen. Tänä vuonna Suomi on myöntänyt yleisrahoitusta 4,5 miljoonaa euroa.  Terrorismin rahoitusta tapahtuu  Gazaan  YK-virasto UNRWAn kautta jonka työntekijöitä on mm Hamasin johtoelimissä ja kouluja käytetty rakettivarastoina.

Suomi on yksi päärahoittajia  YK:n alaisen UNRWA:n kesäleireillä, jotka  valmentavat palestiinalaislapsia sotaan Israelia vastaan. Tämänkään toiminnan sisällöstä ei ehkä muutoin laajemmin tiedettäisi ellei Lähi-idän politiikan tutkimuskeskus olisi ladannut Youtubeen 20 minuutin videota Camp Jihad. V. 2013  Summer fun weeks- leirit Gazassa saivat suomalaisten verovaroja kaksi miljoonaa euroa.  Tämän lisäksi Länsirannalla Balatan pakolaisleirissä sotaan kiihottavat lastenleirit järjestettiin UNRWA:n  ylläpitämissä kouluissa, joita Suomi on tukenut 4-5 miljoonalla eurolla vuosittain järjestön yleiskassan kautta.

Mm Kanada  lopetti UNRWA:n tukemisen vuonna 2010, koska järjestön kautta annettujen avustusrahojen käytön  valvominen osoittautui vaikeaksi.

UNRWAlla on £860 miljoonan vuosibudjetti jossa kuluvana vuonna on  £320 miljoonan rahoitusvaje.  USAn suunniteltu rahoitus järjestölle v. 2017 oli £261 miljoonaa eli n. 30% kokonaisbudjetista, tammikuussa USA jäädytti  £47 miljoonan maksuerän.  Vuonna 2017 Britannia antoi £48 miljoonaa, EU £102 miljoonaa ja Saksa £55 miljoonaa.  Rooman kokouksessa EU:n edustaja  Federica Mogherini lupasi  välittömästi rahoitusta £59 miljoonaa.  Lähde: BICOM 

 

Esimerkkitapaus 2: Gazan kesäleirit 2017

Hamas järjesti jälleen heinäkuussa 2017 Gazassa kesäleirin lapsille ja nuorille perinteiseen tapaan.  Teemana tänä vuonna oli ”Me menemme Jerusalemiin” ja kesäleirien osanottajamäärä kapusi nyt 120 000, joista poikia 50 000 ja tyttöjä 70 000.  Tavanomaisten leiriaktiviteettien ohella ohjelmassa korostuivat sotilaallinen koulutus ja ideologinen indoktrinaatio.

Päättäjäisseremonioiden kuvista päätellen leiriläiset saivat asiantuntevaa opetusta Hamasin sotilailta ja turvallisuusjoukoilta, leiriläisten asuissa suosittu oli Izz al-Din Qassamin univormut ja otsanauhat.

Alla kuvakooste kesäleirillä nyt(kin) opetetuista teemoista.

Hyökkäystunneleiden käyttö:

IDF:n vartiopaikan valtaus:

Israelilaissotilaan kaappaus ja kuljetus Gazaan:

Hyökkäys tankin kimppuun ja räjähteen asetus siihen:

Ampumaharjoitus RPG:lla ja muilla keveillä aseilla:


Lähde ja lisää aiheesta:  The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center

 

Mahdollisia selityksiä ja ratkaisuja

Miksi Suomi rahoittaa Israelin vastaista politiikkaa, edistää vihakoulutusta ja jopa välillisesti osallistuu tapporahojen maksuun juutalaisista ja miten tilanne olisi muutettavissa:

 
I
 
Tietämättömyys: Päättäjät eivät tiedä mihin rahat menevät ja mitä kaikkia kanavia myöden eikä vain UM:n kautta
 
→ provot ja tieto ja tiedon vaatiminen (virallinen selvitys)
 
II
Välinpitämättömyys: Aihe ei kiinnosta päätöksentekijöitä eikä laajalti muitakaan eikä se tuo ääniä
 
=> julkisuuden kautta yleiseen keskusteluun, debatti ja politiikkamuutos vasta-argumenteilla
 
III
Laiskuus: Vanhoja asenteita, suunnitelmia tai linjauksia ei haluta muuttaa
 
=> julkisuuden paine pakottaa uudelleenarviointiin
 
IV
 
Mittakaavakysymys: Muslimimaailma vs. Juutalaisvaltio, muslimiblokin suuruus mm kv järjestöissä
=> laadullisten kysymysten esiinnosto, mm arvot, tiede, talous, tuen haku maltillisilta muslimivaltioilta, konfliktin alueellisten ratkaisujen esiintuonti
V
Riski: Linjanmuutos voitaisiin tulkita anti-islamilaisen liikkeen kannattamiseksi
=> muutoksen tulisi nähdä palvelevan myös palestiinalaisten etuja

Tapporaha aka PA sosiaaliohjelma/stipendi


Triviaa muualta: 

 • The British government’s Department for International Development in October froze 2016 part of its aid to the PA over concerns it was being used to fund salaries for convicted Palestinian terrorists.
 • In September 2016, the German government for the first time admitted that the Palestinian Authority likely grants financial support to terrorists and their families, and vowed to further investigate the matter. It is not clear if Germany has since cut back on funding.
 • “Peace can never take root in an environment where violence is tolerated, funded and even rewarded.” (US President Trump, 2016)

Päivitys 27.3.2017

Yhdysvallat on jo ryhtynyt toimiin tapporahojen maksun hillitsemiseksi ns. Taylor Force Actin mentyä läpi kongressissa ja senaatissa. Laki on nimetty yhdysvaltalaisen sotaveteraani Taylor Forcen mukaan joka puukotettiin kuoliaaksi palestiinalaisterroristien hyökkäyksessä Jaffassa maaliskuussa 2016; 10 muuta haavoittui samassa iskussa.   Lähde: United with Israel  

”The US Congress on Friday passed the Taylor Force Act, which is designed to deny hundreds of millions of dollars in US aid that the Palestinian Authority (PA) uses to incite terrorism and to compensate murderous terrorists and their families.  The Taylor Force Act would require the US Secretary of State to verify that the PA has ended its policy of paying off terrorists and their surviving family members. The bill also calls on the PA to publicly condemn terror attacks and to take steps to bring the perpetrators to justice. The legislation easily passed both chambers of Congress with strong bipartisan support, 256-167 in the House, and 65-32 in the Senate.”

8 comments on “Miksi Suomi rahoittaa Israelin vastaista politiikkaa

 1. Heli Hartikainen
  24/03/2018

  Kiitos Ari aivan loistavasta läpileikkauksesta. Suomen valtiohan ei ole läpinäkyvä kansalaisilleen näistä rahallisista tuista, esim. mille kaikille ”kansalaisjärjestöille” ne tarkalleen menevät vaikkapa siellä Lähi-Idässä. Muut Pohjoismaat ovat paljon läpinäkyvämpiä. Todellakin tuo sun artikkeli pitää saada päättäjille ja myös Suomen kansalle herätykseksi, mihin meidän verovaroja oikein tuhlataan. Ja ennen kaikkea asiaan pitää saada muutos ja pian.

  Tykkää

 2. Marja huttunen
  26/03/2018

  Onko tämä jo mennyt ulkoministerille ja muillekin päättäjille tiedoksi?

  Tykkää

 3. Juhani Starczewski
  27/03/2018

  Ulkomaankauppa -ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen: Vastaus kirjalliseen kysymykseen Suomen tukemasta palestiinalaisten opetussuunnitelmasta -> Suomen valtio tukee taloudellisesti natsi-ideologiaa Lähi-idässä! Klikkaa, lue, IHMETTELE ja kommentoi:

  ADRESSI ISRAELIN JA JERUSALEMIN JAKAMISTA VASTAAN!
  NIMIEN KERUU JATKUU JA JATKOADRESSIT TOIMITETAAN KANSANEDUSTAJILLE VUODEN 2018 AJAN!
  https://www.adressit.com/adressi_israelin_ja_jerusalemin_jakamista_vastaan

  Koska kaikilla ei ole nettiä ja mahdollisuutta siten allekirjoittaa adressia, niin on tullut toive osallistua adressiin myös ”manuaalisesti”, joten voitte toimittaa ADRESSI ISRAELIN JA JERUSALEMIN JAKAMISTA VASTAAN! -allekirjoituslistoja osoitteella Juhani Starczewski, Muurarintie 9 B 8, 40520 JYVÄSKYLÄ. Adressiin otsikko, nimi ja asuinpaikkakunta sekä vapaaehtoinen kommentti.

  ISRAEL-YSTÄVYYSTOIMIKUNNAN JÄRJESTÄMÄ ISRAEL – JERUSALEM TUKIMARSSI HELSINGISSÄ SUNNUNTAINA 11.2 KLO 14-16

  Israelin ja Jerusalemin jakamista vastaan – adressin – 3.000 nimeä – luovuttivat Eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja Peter Östmanille ja kaikille kansanedustajille adressin ensimmäiset allekirjoittajat Juhani ja Terttu Starczewski Jyväskylästä.

  Katso tiedotteet: https://www.adressit.com/a/191273

  Tykkää

 4. Päivitysilmoitus: Länsivallat rahoittavat edelleen palestiinalaisterrorismia | Ariel - Israelista suomeksi

 5. Päivitysilmoitus: Suomen tuki palestiinalaisten vihakoulutukselle selvitettävänä [Op-Ed] | Ariel - Israelista suomeksi

 6. Päivitysilmoitus: Palestiinalaisten uudet oppikirjat jopa aiempaa vihamielisempiä | Ariel - Israelista suomeksi

 7. Päivitysilmoitus: Palestiinalaishallinnon oppikirjat EU:n tarkasteluun | Ariel - Israelista suomeksi

 8. Päivitysilmoitus: EU rajoittamassa Palestiinalaishallinnon vihakoulutuksen rahoittamista | Ariel - Israelista suomeksi

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Tietoja

This entry was posted on 24/03/2018 by in Ajankohtaista, Politiikka, Talous ja yhteiskunta.

Follow me on Twitter

Kirjoita sähköpostiosoitteesi seurataksesi tätä sivustoa ja saadaksesi sähköposti-ilmoituksen sen tapahtumista.

Liity 384 muun seuraajan joukkoon

SEO-Tools von Seitwert | Analyse- & Monitoring Tool

Arkisto

About Author

OmakuvaidfroundAriel Rusila is a blogger and former development project management expert from Finland with a special interest in the Balkan region. His other interests include geopolitics, conflicts and The Great Middle East.

Ariel webpage [ ISSN 2342-8449 ] gives in Finnish language background information about Israeli politics, defence and society excluding religious themes.

Author's main blog is Conflicts By Ari Rusila [aka ex-BalkanBlog] - ISSN 2342-6675 - covers issues of conflicts and regionally the Balkans (esp. Serbia), the Black Sea region and MENA (the greater Middle East and North Africa and esp. Israel) regions as well EurAsia.

Member of

* Anna Lindh Foundation NW
* G.N.S. Press Association & European News Agency
* International Press Card
* EzineArticles Expert Author
* Authors.com
* Peace & Collaborative Development NW
* Take-A-Pen
* Suomi-Israel ry/Jyväskylä
International Solidarity Work (member of board)
* Left Alliance/FIN
* European Left/Agriculture WG

ISSN 2342-8449 / © / CC

Donations via PayPal

Flag Counter

%d bloggaajaa tykkää tästä: